Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü Kuruluş Hikayesi

sinasi-develi-kent-oduluŞinasi Develi Mersin Kent Ödülü 2020 yılında Kültürhane çatısı altında yapılan Şinasi Develi’yi Anma Toplantısında katılımcılar tarafından ortaya atılan bir fikrin yaşama geçirilmesiyle oluşturuldu. Bağımsız bir fikir platformu olarak çalışmalarını yürüten ve kendiliğinden doğan bu girişim Şinasi Develi Mersin Kent Araştırma Ödülü ile gerçekçi, bağımsız ve ilkeli bir tutumla, ülkemizde ve Mersin’de insanları, Mersin kentini ilgilendiren her türlü konuda araştırma ve çalışmalar yaparak bilimsel, kültürel ve sanatsal eserler üretmek, projeler geliştirmek, kent insanının sosyoekonomik ve kültürel yaşamlarının iyileştirilmesine teşvik etmeyi amaçladı.

Kurucular:

  • Bülent Başok
  • Etem Develi
  • Hafize Bilgenoğlu
  • İrfan Tümer
  • Semihi Vural
  • Tuncer Özmen
  • Ulaş Bayraktar
  • Ziya Aykın

Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü nasıl başladı?

Mersin’in doğasına, tarihine, kültürüne gönül veren, beşeri ve ekonomik potansiyeline inanan bir grup hemşehri Mersin’in belleğini kayıt altına alan, tanıtımına katkı yapan, potansiyellerini öne çıkaran çalışmaların teşvik edilmesi fikriyle bir araya geldiler. 2020 yılında Kültürhane çatısı altında yapılan Şinasi Develi’yi Anma Toplantısında katılımcılar tarafından ortaya atılan bir fikrin yaşama geçirilmesiyle başlayan Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü’nün Mersin tarihini, kültürünü, değerlerini görünür hale getirmesi hedefleniyor.

Ödülün kurucuları lent Başok, Etem Develi, Hafize Bilgenoğlu, İrfan Tümer, Semihi Vural, Tuncer Üzmen, Ulaş Bayraktar, Ziya Aykın tarafından ortaya çıkan fikrin ana etmeni, bu yöndeki emeklerinin yeteri kadar teveccüh görmediğini düşündükleri Şinasi Develi’nin kaybı oldu. Bu hemşehri grubu, Mersin’in tarihine dair paha biçilmez çalışmalar yapan, belleğinin belgelenmesi, korunması için sayısız eser vermiş hemşehrilerinin adının böylesi başka ve yeni çalışmaların onurlandırılması için en uygun paye olduğunu düşündü.

Bu amaçla her yıl ölüm yıldönümü olan Ocak ayında Mersin’in değerlerinin, tarihinin, kültürünün görünür hale gelmesini hedefleyen çalışmaların ödüllendirilmesini düşünerek çalışmalar başlattılar. Böylece Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü’nün ilki 27 Ocak 2021 de Kültür Merkezi’nde yapılan törende Turan Ali Çağlar’ın Mersin Tarsus Halk Kültürü eserine verildi.

Destek veren kurumlar

Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin basın-tanıtım faaliyetlerinde her türlü desteğinin yanı sıra maddi, manevi katkıları ile hayata geçirilmektedir. Ödül, Mersin’deki tüm ilçe belediyeleri, Mersin Barosu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, MESİAD ve İçel Sanat Kulübü gibi kentte faaliyet yürüten kurum ve kuruluşların da desteklediği bir ortak değer olarak hayat bulmaktadır.

Neden Bir Kent Ödülü?

Mersin’in kent yaşamına dair geçmişin ve güncel gelişmelerin hak ettiği ilgiyi göremediği gözleminden hareketle kente dair ilgiyi arttırmak, yerel ve ulusal ölçekte araştırmacıların ve sanatçıların dikkatini “Mersin Kenti” üzerine çekmek, Mersin’e dair inceleme, araştırma ve çalışmalar yapılmasını, sanat eserleri üretilmesini teşvik etmek üzere gelenekselleşmesi planlanan Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü etkinliğinin desteklenmesi önemli.

Ödül, geleneğinde güçlü bir kültür ve sanat ilgisi olan Mersin Kentinin bu niteliğiyle ulusal ölçekte tanıtımına katkı sunmayı, kent toplumsal yapılanmasını teşvik etmeyi hedefler.

 

Neden Şinasi Develi Ödülü?

Ödül, Mersin’in geçmişi üzerine sayısız çalışma yapmış, yayınladığı kitap ve makalelerle kentin hafızasının kaydını tutmuş Şinasi Develi’nin anısını yaşatmak, kent belleği üzerine yaptığı araştırma geleneğinin sürmesi niyetiyle onun adına adanmıştır.

Kent Belleği Neden Önemli?

Ödül için seçimi Değerlendirme Kurulu yapar. Kurul, değerlendirme aşamasında uzman kişi ve kurululardan görüş alabilir. Değerlendirme Kurulunda “takdir edilecek çalışmanın Mersin’in bilinirliğini arttırması ve tanıtımına sunacağı katkılar dikkate alınır. Kurulda herkesin bir oy hakkı vardır. Eşitlik olursa en yaşlı üyenin oyu belirleyicidir. Oylama açık yapılır.

 

ÖDÜL TÖRENİ

Ödül töreni her sene Şinasi Develi’nin hayatını kaybettiği Ocak ayının son Çarşamba günü Mersin’de yapılır. Ödül ve anma programını Değerlendirme Kurulu tertip eder.

SPONSORLUK

İletişim: mersinkentodulu@sinasideveli.com

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit