Eski MERSİN’de Yaşam (2007, Mersin)

eski mersinde yasam
1927 Yılında Mersin Memleket Hastanesi Giriş Kapısı önünde Hastane Doktorları ve Personeli.
Op.Dr.Mahmut Ragıp Develi
Dahiliye Uzmanı Dr. Abdullah Ersoy
Hst.Müdürü ve Baş Hemşire
Kitap, 288 Sahifedir Ekserisi, .Eski Mersinin bazı yerlerini görüntüleyen 50.yi aşkın Fotoğraf  ile , , Mersin Tüccarlarının  tanıtımına ait Reklamlar yerine göre Kitap Sahifelerinde yer bulmuşdur.
Kitabın  Konu Başlıkları ile Tanıtımı :
1- Mersin’de İlk’ler ;
Burada 44 ilk belirtilmiş. Birkaç örnek vermek gerekirse; Mersin’de ilk Elektirik, İlk Sinama, İlk Nahiye Müdürü,İlk Portakal Bahçesi. Gibi ilk’ler tasrihleri ile belirtilmiş.
2-Yerleşim; İlk Yerleşenler nereden gelmişler, Mersini  neden seçmişler. Bölümde bu konu  işlenmiş, Mübadele, ve zaman,zaman gerçekleşen Göç’ler  belirtilmişdir.
3-Adı İÇEL oldu 1933,Mersin’e döndü 2002. Bu oluş anlatılıyor.
4-Yabancı Gözü ile Mersin’de Eski Yaşam. Jile,V.Langlois,Lorted,
John Davis,V.Cuınet, gibi Mersini ziyaret  eden yabancıların görüşleri  bölümde yer almışdır.
5- Cumhuriyet Öncesinde Mersin’de Azınlıklar., Her Görevde. Mersin; uruluşundan bu tarafa Hoşgörülü insanların yaşadığı bir  Kent’dir. 1873 Yılından itibaren yüzlerce Yabancının , Resmi-Yarı Resmi önemli görevlerde  çalışabildiği ,çalıştığı yıl ve görevleri ile birlik de belirtilmişdir.
6-Atatürk’ün Mersin Ziyaretleri;  Bu kısımda ;  Mustafa Kemal Paşa olarak iki defa Cumhurbaşkanı olarak sekiz  defa Mersine ziyaret gerçekleşdiği, , Mersin’de Misafir olarak yatıya  kaldığı üç ziyaret de geçen 15 günün anlatımı vardır.Ayrıca Ziyarete ait iki Fotoğraf burada yer almışdır.
7-İşgalde Mersin; Bu kısımda   İşgal ;  başından   sonuna kadar. Ceryan eden olaylarla birlik de anlatılmışdır  (-Kaç-Kaç, Türk Ordusunun Kent’e girişi Olayları gibi.) Yaz aralarında İşgalkle ilgili Resimler,Fransız Kumandanlarına ait Resimler bulunmaktadır.
8- Yansen Planı Uygulaması ve Mersin Belediyesinin yer aldığı Bölüm;  Mersin Belediyesinin Geçmiş faaliyetleri, Başkanları, Meclis Üyeleri,ŞehirMezarlıkları,Toptancı Hal, İtfaiye,İçme Suyu,Elektirik, gibi önemli sayılan işlerin tarihi gelişimi ile anlatımı yapılmış, sahife aralarında konu ile ilgili( 6 )fotoğraf ve ‘’Dünkü Mersin’ den bazı simalara ait( 22) Karikatür ‘e yer verilmiştir.
9-2.inci Dünya Harbin’de Mersin; Bu bölümde o yıllar oldukça geniş olarak yazıya dökülmüşdür.  Bilumum yiyecek Maddeleri,Giyecekler, sair ihtiyaçlarda bulunmazlık ve sıkıntılar,Fiatlar,Tedbirler,Varlık Vergisi ‘nin Mersin de uygulanması, Mersin Vergi mükellefleri,Vergi miktarı, Mersinin bu dönemde Misafiri olan Polonyalı Genç Hanımlar,yine Mersinin Harp boyunca misafiri olan Deniz Okulları,yine bu dönemde ceryan eden müessif  Refah Faciası Olayı geniş ölçüde bu bölümün konusu olmuşdur.
10- Eski Semt İsimleri,  Meydanlar,Caddeler,   Çarşılar Hanlar,  Eski Mersin’de Sokak Manzaraları,  Seyyar Satıcılar,  Eski Mersin Deli’leri,  Dünkü Mersin’de bir başka Sokak
(Genelev Sokağı)
11- Mahalelerimiz.Eski Mersin Mahalleleri  anlatılırken, bu mahallelerde yaşayan tanınmış Ailelerin isimleri de burada yer almışdır.
Lazkiye Mahallesi, Hamidiye Mahallesi,  Bahçe Mahallesi,  Camişerif-Mesudiye Mahallesi,  İhsaniye Mahallesi,  Mahmudiye Mahallesi,  ,
12- Meydanlar Yoğurt Pazarı, Eski Gümrük Meydanı
13- Caddeler .Soğuksu Caddesi, Silifke Caddesi,  Orta Okul Caddesi( Kilise Sokağı) – Pazar Caddesi.(Mücahitler Cd.) Zeytinlibahçe Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Uray Caddesi,
(Burada; Hükümet Konağı,Azak Han, Sursok Binaları, ayrıca yer almıştır) Hastane Caddesi, Kışla Caddesi,
14- Parklar ve Atatürk Parkının Hikayesi.  ( Tadiller-İhtilaflar-Tasallutlar)
15- Eski Finans Kurumları.
16-Mersin’de Raylı Sistem. Tramvay- Dekovil.
17- Mesin’nin Yıllar Süren Hayali.Mersin Limanı.
18- Mersin Kralları da Ağırladı. Burada Kral Faruk, Hidiv Abbas Hilmi Paşa’ ile,İdris-El Sunusiden bahsedilmişdir.-Ancak burada bir Baskı Hatasıolmuşdur.Mersin’de Atatürk tarafından misafir edilen İdris El-Sunusi değil,Şeyh Ahmet El-Sunusidir.Gerçi birisi Kral,diğeri Hanedan mensubudur.
19- Levantenler Ve Mersin’de diğer Aileler. ( Burada Eski Mersin de yaşayan  Levanten ,Musevi ve  Ermeni Aileler belirtilmiş,Ancak bunlar Resmi bir kayda dayanarak değil, yazar’ın hafızasında kalanlardan oluşmuş isimledir )
20- Dünkü Yaşamımızda Eğitim Sıkıntımız. Cumhariyet öncesi ve sonrası eski yerli-yabancı Okullar) Mersin’de Latin Harfleri,Talebe Olayları-Okul Müdürüm Ejder Bey’in vurulması-
21-Mersin’de Bir Kültür Yuvası Vardı. H a l k e v i.,. Burada halen Kültür Sarayı lan Halkevi Binasının inşasına, Eski ve bu Halkevi döneminde Halkevi Temsil Kolunun çalışmalarına yer verilmişdir.
22- Eski Mersin’de Nerede ve Nasıl Eğlenilirdi ? . Eğlence yerleri olarak Gazinolar,Barlar, Sinamalar, Tüccar Kulübü Akkahve,Millet Bahçesi, Çiçek Bahçesi, Ziya Paşa Kıraathanesi,
Bu bölümde anlatılmışdır.
23-Mersin’de Spor. Tenis,  Futbol, Güreş, Boks.. (Mesinin eski Tenis’cilerinin Resimleri.)
24-Bayramlar Nasıl Kutlanırdı. Milli ve Dini Bayramlar anlatılmışdır.
25-Eski Mersin’de Mesire Yerleri, Yazlıklar. Burada Mersin Yaylaları da anlatılmışdır.
26-Eskide Mersin Sağlıklı Bir Kentmiydi ?  Mersinin Sağlık durumunun anlatıldığı bu bölümde öncelikle,; Verem-Sıtma-Trahoma yer verilmişdir..Sağlık Kurumlar belirtilmiş ve Mersin Hemşerisi  Opt.Dr.Mahmut Develi’ye Almam İmparatoru Vilhelm ‘in verdiğ Demir Salip Nişanının Belgesinin resmigösterilmişdir..
27-Yemeklerde Çeşitlilik . Genellikle yemeklerde Arap etkisi belirtiliyor.
28-Eski Mersin’de Asayiş. Eski Mersinin asayiş yönünden bir  problemi  yok.
29-Mükeyyefat-Müskirat.Boğma-Rakı-Şarap-Esrar ve Diğerleri
30-Çukurova.(Mersin) Radyosunun HikayesiVe Mersin de Televizyon.
Anteni Mersin de olan Radyo için, Adana’nın baskısı ile adına Çukurova denilmesi, TRT.nin Adanaya nakli gaytlerinin yer aldığı bu bölümde Şam,Kıbrıs Rum ve Beyrut Tv.yayınlarının Mersin’den izlenmesinin etkileri yer almış.
31-Dünkü Mersin de Narenciye.-Avodado’nun Hikayesi. Her ikisinin de Mersin de Ekiminin başlaması ve durumu açıklanıyor.
32-Mersin Özelliklerinden; Bölümü; Mer5sine has Cezeriye,Tantuni, ye yer verilmiş.
33- Batı Yakasının Doğuşu; Yeni Bir Kent.Pozcu.
34-Tarihlerle Mersin; 1896 dan 1966 yılları arasındaki her yıl Mersinin  gelişiminde etkili olan olaylar teker-teker zikredilmek suretiyle Mersinin geçmişi bu bölümde özetlenmişdir.
Kitabın Sonuna Batı Yakasının ilk Tesislerinden olan SOLİ’ yi Toplu olarak gösteren bir Resim eklenmişdir.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit