Dünden Bugüne Mersin

db mersin

Kitabının İkinci Baskısı Hakkında Kısa Açıklama

Kitabın,Eylül/1987 tarihinde yayınlanan ilk baskısı ilgi gördü. Genelde V,layetin tamamı üzerinde daha önce bazı yayınlar gerçekleşmiş ise de,münhasıran Mersin ‘i birçok yönü ile anlatan bir Kitap yok du.

Mersin hakkında yeni bilgiler araştırmayı sürdürmüşdüm.

Mersin hakkında 1906 yılında Yunanca yazılı bir Kitap daha Orta Okul talebesi iken elime geçmişdi. Yıkılan Rum Ortodoks Kilisesinin atılmış kitapları arasından çocuklar bulmuşlar,10 adet açık Halk Sigarası karşılığnda Babamın dükkanında almışdım, saklamışım,daha sonra Yunanca bilen birkaç kişiye tercümesi için verdim,geri gelmedi. Mersin aratırmalarım sırasında Kitap aklıma geldi , Atina Belediye Reisi Miltiyadis Evert’e bir mektup yazarak,bulunması şansımı araştırdım, Kitabın Fokokopisi geldi. Hayli bilmediğim,hatta öğrenemiyeceğim bilgilere erişip,bu  baskıda bu bilgilere yer verdim.

Keza  , Mersin İşgali üzerine yazılmış ‘’La La Cilicie 1919-1920’’ ve Paul Du Veou tarafındanb yazılmış ‘’La Passion De La Cilicie’’ isimli kitaplardan yeni bilgiler edindim. Kitaba ekledim.

Birinci Baskı da, Spor’a az yer verişim,özellikle Mersinli Ahmet’den söz etmeyişim eleştirilmişdi,bu eksikleri giderdim.

Mersin İşgali sırasında Ermenilerin neden olduğu olaylar hakkında sonradan tespit ettiğim bilgilerde bu basımda yer aldı.

İkinci Dünya Harbi döneminde Mersindeki yaşam  hakkında bazı ek bilgiler eklendi,

I.inci Baskı Mersinin 1986 yılı sonuna kadar Bilgi ihtiva ederken, bu baskı da, 1989 Yılına kadar vaki olan değişiklikler eklendi.

İkinci Baskı da ; ‘’Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası’’ tarafından gerçekleştirildi.

Birinci Baskıyı, gelirini Eğitim Vakfına  bağışlamak üzere satmışlardı,bu baskı da bir Kültür Hizmeti olması nedeniyle ücret karşılığı olmadan dileyenlere verildi.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit