Dünden Bugüne M E R S İ N 1836-2008

dbm4

4.üncü Baskının Anlatımı;

Kitap;  1987 Yılında basılan 1.inci Kitabın genişletilmişidir.22. Bölümdür. Ayrıca sonunda ‘’Albüm’’ böümü vardır. Buradaki Resimler, Dün-Bugün Mersinin mukayesesi için alt-üst konulmuşdur..

1.Bölüm: Kentin Doğal Yapısı, ,Akarsular,Meteorolojik  durum  hakkındadır.
2.bölüm: de, Kentin Tarihi  Mersinin İşgal günleri ve Ikınci Dünya Harbi yıllarında Mersin  yaşamı belirtilmişdir.
3.Bölüm : 1918 yılından 1938 yılına kadar Atatürk’ün Mersine yaptığı ziyaretlerine ait bölümdür. Ziyaret de geçen önemli olaylara ayrıca yer verilmişdir.
4.Bölüm:Mersinin Kuruluş Tarihi ve Gelişimi  , bu konuda Mersini ziyaret eden yabancıların Mersin hakkındaki   görüşleri,Mersin İsmi, Önemli Olaylar bu bölümde yeralmışdır.
5.Bölüm: Mersinin ilk sakinleri ve nerelerden geldikleri ve değişik görüşlerle Mersindeki Nüfus hareketleri bu bölümdedir.
6.Bölüm: Mersin de Yaşam Bölümü olup,Mahalleler,Semtler, Büyük Yapılar, Halkın Yaşamı,Mersin de Raylı Sistem ve ayrıca Tramvay,Mersin de ilk Sinama,Bayram Kutlamaları,Büyük Yangınlar Geçmiş yıllarda ,fiatlar,Spor veYaşamla ilgili detay ve Bilgilere bu bölümdedir.
7.Bölüm: Tarihi Kalıntılara ayrılan bu Bölümde, Yumuktepe, Pompeipolis,gibi önemli yerler ve Kaleler  anlatılmışdır.
8.Bölüm : Kuruluşdan günümüze Mersindeki değişik Dinlere ait İbadethaneler  resimlerle bu bölümde yer almışdır.
9.Bölüm: İdari Yönden Mersin Bölümünde, Mersinin Kariye’den Bucak,Kaza,Liva,Valilik olana kadar geçen safha Bütün İdare Amirleri, Osmanlı döneminde günümüze Milletvekillerimiz  belirtilmişdir.
10:Bölüm: 100. Yıl öncesinden itibaren Mersin Adliyesi ve Mersin Baro’su bu bölümde anlatılmışdır.
11.Bölüm: Mersin  Belediyesi; Kuruluşdan günümüze Başkanlar,Belediye Hizmetleri; Elektirik,İçme Suyu, Kanalizasyon’un tarihçesi ve gelişimi,Şehir İmar Planlarının yer aldığı bölümdür.
12. Bölüm: Mersindeki Resmi,Özel bütün Sağlık Kuruluşlarının
Kuruluş ve gelişimleri bu bölümdedir.
13.Bölüm: Eğitim-Kültür.Cumhuriyet öncesi Medreseler,Rüştiye ve İdadi’ler ile Cumhuriyet sonrası bütün Eğitim Kurumları, Yabancı Okullar, Mersin Üniversitesi Kuruluş ve gelişimi ve bazı eski Okulların Resimleri bulunmaktadır.
14.Bölüm:Yerel Basının yer aldığı bölümdür,
15.Bölüm: Ulaşım ; Denizyolu,Demiryolu ve Karayolu Bölümleriyle geniş surette Mersinin geçmişinden günümüze gelişimini Rakamlarla bölümde belirtilmişdir.
16.Bölüm: Maberleşme ; Mersin de ilk Posta ve Telgraf Teşkilatı, Telefon’un kuruluşundan bugüne kadarki gelişimi Rakamlarla belirtilmiş ve Türkiye ‘de mevcut değilken Mersin de  kullanılmakda olan Televizyon dan  bahsedilmiş,  Mersin Radyosunun neden Çukurova adını alma hikayesi bu bölümde teferruatı ile anlatılmışdır.
17.Bölüm: Ticaret. Mersin bir Ticaret Merkezidir. Bu bakımdan Mersin Ticaretinin Kuruluşdan itibaren geçirdiği safahat bu bölümde Rakamlarla yer almışdır.Bu arada; Mersin de Konsolosluklar,Vapur Acentelerine de bu bölümde yer verilmişdir.
18.Bölüm:Ticari Kuruluşlar ;  Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Yerli,Yabancı Resmi ve Özel Bankalar,Ticaret Borsası,Deniz Ticaret Odası bu bölümdedir.
19.Bölüm: Mersin Limanı: Taş yığını tek İskeleden Dünyanın sayılı  Limanları arasında yer alan Mersinin Limanındaki gelişime bu bölümde geniş yer verilmişdir. Mersin İskeleleri, Mersin Feneri de resimleri ile bölüm içinde yer almışdır.
20.Bölüm:Serbest  Bölge; Cumhuriyet öncesi ve sonrasında Genel olarak Serbest  Bölgeler ve Mersin Serbest Bölgesi kuruluş  ve gelişimi , rakamlarla anlatılmışdır.
21.Bölüm: Mersin Sanayii; Cumhuriyet öncesinde de Mersin de önemli Sanayi Tesisleri bulunuyordu. Bunlar ve daha sonra kurulan Fabrikalar, Üretimleri ,sair vasıflarıyla Bölümde rakamlarla yerini bulmuşdur.
22.Bölüm: Tarım; Kuruluşundan günümüze Çukurova Bölgesi ile birlikde Mersin Tarımı, Rakamlarla anlatılmış, Mersinin önemli Tarım Ürünü olan Narenciyenin Mersinde ekimine başlanmasından bugünkü durumuna kadar geçirdiği safahat bu bölümde yer almışdır.
Albüm Bölümü: Burada bulunan 60. Mersin Fotoğrafının 30 adedi,eski Mersin,30 adedi bugünkü Mersine aittir. Eski ve Yeni alt,alta konulmak suretiyle iki dönem Mersininin okuyuculara mukayese imkanı tanıması düşünülmüşdür.
Diğerleri: Ekserisi eski Mersine ait olmak üzere, kitap da 82 Resim bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit